Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję

Kodeks Postępowania Cywilnego

Czas wykładów: 7h 28min
Liczba pytań testowych: 3032

Opis kursu:

Przedstawiamy

kompleksowe omówienie procedury cywilnej

w formie wykładu video, które wzbogacone zostało o plansze graficzne wyjaśniające najważniejsze zagadnienia. Stan prawny wykładu uwzględnia zmiany, które wejdą w życie do dnia egzaminu. Dodatkowo, wykład połączony jest bazą pytań testowych ArsLege.
r.pr. Jakub Bartoszewicz
r.pr. Jakub Bartoszewicz
KUP WSZYSTKIE TYLKO 449PLN
UZYSKAJ DOSTĘP TYLKO 112PLN
Spis treści
Aby obejrzeć wersję demonstracyjną Kursu Video – zaloguj się w serwisie.

ZALOGUJ

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (0/42) ROZWIĄŻ TEST

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Księga pierwsza. Proces

Tytuł I. Sąd

Dział I. Właściwość sądu. Przepis wstępny OGLĄDAJ

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa

Oddział 1. Podstawy właściwości OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Podstawy właściwości (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu OGLĄDAJ

TEST - Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (0/25) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (0/47) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Właściwość miejscowa OGLĄDAJ

Oddział 1. Właściwość ogólna OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Właściwość ogólna (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Właściwość przemienna OGLĄDAJ

TEST - Oddział 2. Właściwość przemienna (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 3. Właściwość wyłączna OGLĄDAJ

TEST - Oddział 3. Właściwość wyłączna (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 4. Przepisy szczególne OGLĄDAJ

TEST - Oddział 4. Przepisy szczególne (0/19) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 2. Właściwość miejscowa (0/68) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Skład sądu OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Skład sądu (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Wyłączenie sędziego OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Wyłączenie sędziego (0/27) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Właściwość sądu. Przepis wstępny (0/119) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Prokurator OGLĄDAJ

TEST - Tytuł II. Prokurator (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Organizacje pozarządowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł III. Organizacje pozarządowe (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy

TEST - Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów

Tytuł IV. Strony

Dział I. Zdolność sądowa i procesowa OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Współuczestnictwo w sporze OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Współuczestnictwo w sporze (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Interwencja główna i uboczna OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Interwencja główna i uboczna (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Przypozwanie OGLĄDAJ

Dział V. Pełnomocnicy procesowi OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Pełnomocnicy procesowi (0/40) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł IV. Strony (0/93) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł V. Koszty procesu

Dział I. Zwrot kosztów procesu OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Zwrot kosztów procesu (0/39) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Pomoc prawna z urzędu

TEST - Dział II. Pomoc prawna z urzędu (0/42) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł V. Koszty procesu (0/81) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI. Postępowanie

Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych

Rozdział 1. Pisma procesowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Pisma procesowe (0/57) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Doręczenia OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Doręczenia (0/42) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (0/53) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 4. Terminy OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 4. Terminy (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (0/35) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (0/208) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze OGLĄDAJ

Oddział 1. Mediacja

TEST - Oddział 1. Mediacja (0/30) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Postępowanie pojednawcze

TEST - Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (0/13) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (0/43) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Pozew OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Pozew (0/77) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Rozprawa OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 3. Rozprawa (0/35) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (0/155) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Dowody

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Postępowanie dowodowe

Oddział 1. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Przepisy ogólne (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Dokumenty OGLĄDAJ

Oddział 3. Zeznania świadków OGLĄDAJ

TEST - Oddział 3. Zeznania świadków (0/40) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 4. Opinia biegłych OGLĄDAJ

TEST - Oddział 4. Opinia biegłych (0/29) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 5. Oględziny OGLĄDAJ

TEST - Oddział 5. Oględziny (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 6. Przesłuchanie stron OGLĄDAJ

TEST - Oddział 6. Przesłuchanie stron (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 7. Inne środki dowodowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (0/130) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów

TEST - Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (0/8) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Dowody (0/149) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Orzeczenia

Rozdział 1. Wyroki

Oddział 1. Wydanie wyroku OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Wydanie wyroku (0/43) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków OGLĄDAJ

TEST - Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 3. Wyroki zaoczne OGLĄDAJ

TEST - Oddział 3. Wyroki zaoczne (0/26) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków OGLĄDAJ

TEST - Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (0/12) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 1. Wyroki (0/101) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 1a. Nakazy zapłaty

Rozdział 2. Postanowienia sądu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Postanowienia sądu (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (0/6) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział IV. Orzeczenia (0/126) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Środki odwoławcze

Rozdział 1. Apelacja OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Apelacja (0/55) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 11. (Uchylony)

Rozdział 2. Zażalenie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Zażalenie (0/28) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział V. Środki odwoławcze (0/83) ROZWIĄŻ TEST

Dział Va. Skarga kasacyjna OGLĄDAJ

TEST - Dział Va. Skarga kasacyjna (0/55) ROZWIĄŻ TEST

Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

TEST - Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Wznowienie postępowania

TEST - Dział VI. Wznowienie postępowania (0/34) ROZWIĄŻ TEST

Dział VII. (Uchylony)

Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

TEST - Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (0/22) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł VI. Postępowanie (0/840) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VII. Postępowania odrębne

Dział 1. Postępowanie w sprawach małżeńskich

Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację

TEST - Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Inne sprawy

TEST - Rozdział 3. Inne sprawy (0/21) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (0/60) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

TEST - Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (0/39) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

TEST - Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

TEST - Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (0/16) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (0/49) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania

Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

Rozdział 1. (Uchylony).

Rozdział 2. (Uchylony)

Dział IVb. (Uchylony)

Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

TEST - Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty

TEST - Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

TEST - Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Postępowanie uproszczone OGLĄDAJ

TEST - Dział VI. Postępowanie uproszczone (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych

Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe

TEST - Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

TEST - Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (0/27) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (0/39) ROZWIĄŻ TEST

Dział VIII. Postępowania elektroniczne

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

TEST - Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (0/8) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VIII. Postępowania elektroniczne (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe

Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/48) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw

Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego

TEST - Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu

Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

TEST - Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie

Oddział 1. Przepisy ogólne

TEST - Oddział 1. Przepisy ogólne (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Doradca tymczasowy

TEST - Oddział 2. Doradca tymczasowy (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 3. Postępowanie

TEST - Oddział 3. Postępowanie (0/18) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (0/40) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie

TEST - Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

Oddział 1. Przepisy ogólne

TEST - Oddział 1. Przepisy ogólne (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi

TEST - Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 3. Sprawy o przysposobienie

TEST - Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki

TEST - Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

TEST - Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

TEST - Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (0/7) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (0/74) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli

TEST - Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (0/7) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (0/104) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia

Rozdział 2a. Przepadek rzeczy

Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego

TEST - Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Przepadek pojazdów

TEST - Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem

TEST - Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 4. Zniesienie współwłasności

TEST - Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu

Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe

TEST - Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (0/36) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (0/67) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne

Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza

TEST - Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu

TEST - Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych

TEST - Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego

Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

TEST - Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego

TEST - Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego

TEST - Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 9. Dział spadku

TEST - Rozdział 9. Dział spadku (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe

TEST - Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne (0/74) ROZWIĄŻ TEST

Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

TEST - Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Sprawy depozytowe

Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

TEST - Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu

TEST - Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

TEST - Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (0/5) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział V. Sprawy depozytowe (0/26) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Postępowanie rejestrowe

TEST - Dział VI. Postępowanie rejestrowe (0/14) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (0/63) ROZWIĄŻ TEST

Księga trzecia. Uchylona

Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt

TEST - Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (0/20) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (0/356) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (0/404) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł VII. Postępowania odrębne (0/284) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł I. Sąd (0/158) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga pierwsza. Proces (0/1502) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (0/1926) ROZWIĄŻ TEST

Część druga. Postępowanie zabezpieczające

Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/47) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

TEST - Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (0/41) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia

TEST - Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (0/12) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Część druga. Postępowanie zabezpieczające (0/100) ROZWIĄŻ TEST

Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne

Tytuł I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności

TEST - Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności (0/58) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (0/50) ROZWIĄŻ TEST

Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego

TEST - Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty

Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych

Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych

Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych

Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (0/51) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania OGLĄDAJ

TEST - Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (0/25) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Ograniczenia egzekucji OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Ograniczenia egzekucji (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Powództwo przeciwegzekucyjne OGLĄDAJ

TEST - Dział VI. Powództwo przeciwegzekucyjne (0/10) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/235) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych OGLĄDAJ

Dział I. Egzekucja z ruchomości

Rozdział 1. Zajęcie

TEST - Rozdział 1. Zajęcie (0/40) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Sprzedaż OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Sprzedaż (0/41) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Egzekucja z ruchomości (0/81) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

TEST - Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych

TEST - Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (0/19) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności

TEST - Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (0/26) ROZWIĄŻ TEST

Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych

TEST - Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (0/42) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Wyjawienie majątku

TEST - Dział V. Wyjawienie majątku (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Egzekucja z nieruchomości OGLĄDAJ

Rozdział 1. Przepisy wstępne

Rozdział 2. Zajęcie

TEST - Rozdział 2. Zajęcie (0/36) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Opis i oszacowanie

TEST - Rozdział 3. Opis i oszacowanie (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji

TEST - Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 5. Warunki licytacyjne

TEST - Rozdział 5. Warunki licytacyjne (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 6. Licytacja

TEST - Rozdział 6. Licytacja (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 7. Przybicie

TEST - Rozdział 7. Przybicie (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 8. Przysądzenie własności

TEST - Rozdział 8. Przysądzenie własności (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

TEST - Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (0/10) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (0/131) ROZWIĄŻ TEST

Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości

TEST - Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (0/26) ROZWIĄŻ TEST

Dział VII. Egzekucja ze statków morskich

TEST - Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji

Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę

Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych

Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

TEST - Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (0/9) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (0/27) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji

Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych

TEST - Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (0/28) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców

Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

TEST - Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

TEST - Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (0/33) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

Dział IV. (Uchylony)

Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

TEST - Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. (Uchylony)

TEST - Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (0/72) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (0/413) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (0/720) ROZWIĄŻ TEST

Część czwarta. Przepisy z zakresu miedzynarodowego postępowania cywilnego

Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa

Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. (Oznaczenie oraz tytuł Tytułu II - uchylone)

Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie

TEST - Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym

TEST - Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

TEST - Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa (0/45) ROZWIĄŻ TEST

Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny

TEST - Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Księga druga. Postępowanie

Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa

Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu

TEST - Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych

Tytuł IV. Pomoc prawna

TEST - Tytuł IV. Pomoc prawna (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów

Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe

Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach

Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe

Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności

Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń

Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej.

TEST - Księga druga. Postępowanie (0/47) ROZWIĄŻ TEST

Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności

Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych

TEST - Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych

TEST - Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. (Uchylony)

Tytuł IV. (Uchylony)

Tytuł V. (uchylony)

Tytuł VI. (uchylony).

TEST - Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (0/39) ROZWIĄŻ TEST

Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych.

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł II. Wykonanie

Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania

TEST - Część czwarta. Przepisy z zakresu miedzynarodowego postępowania cywilnego (0/145) ROZWIĄŻ TEST

Część piąta. Sąd polubowny ( arbitrażowy)

Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Zapis na sąd polubowny

TEST - Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Skład sądu polubownego

TEST - Tytuł III. Skład sądu polubownego (0/27) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego

Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym

TEST - Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania

TEST - Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (0/19) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

TEST - Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej

TEST - Część piąta. Sąd polubowny ( arbitrażowy) (0/105) ROZWIĄŻ TEST

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.