Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję

Kodeks Postępowania Cywilnego

Czas wykładów: 8h 2min
Liczba plansz: 148
Liczba pytań testowych: 3055

Opis kursu:

Przedstawiamy

kompleksowe omówienie procedury cywilnej

w formie wykładu video, które wzbogacone zostało o plansze graficzne wyjaśniające najważniejsze zagadnienia. Stan prawny wykładu uwzględnia zmiany, które wejdą w życie do dnia egzaminu. Dodatkowo, wykład połączony jest bazą pytań testowych ArsLege.
r.pr. Jakub Bartoszewicz
r.pr. Jakub Bartoszewicz
KUP WSZYSTKIE TYLKO 449PLN
UZYSKAJ DOSTĘP TYLKO 189PLN
Spis treści
Aby obejrzeć wersję demonstracyjną Kursu Video – zaloguj się w serwisie.

ZALOGUJ

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (0/43) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

[Aktualizacja 2021] Księga pierwsza. Proces

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Sąd

Dział I. Właściwość sądu. Przepis wstępny OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Właściwość rzeczowa

Oddział 1. Podstawy właściwości OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Podstawy właściwości (0/25) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu OGLĄDAJ

TEST - Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (0/25) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (0/50) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Właściwość miejscowa OGLĄDAJ

Oddział 1. Właściwość ogólna OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Właściwość ogólna (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Właściwość przemienna OGLĄDAJ

TEST - Oddział 2. Właściwość przemienna (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 3. Właściwość wyłączna OGLĄDAJ

TEST - Oddział 3. Właściwość wyłączna (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 4. Przepisy szczególne OGLĄDAJ

TEST - Oddział 4. Przepisy szczególne (0/19) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 2. Właściwość miejscowa (0/68) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Skład sądu

TEST - Dział II. Skład sądu (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Wyłączenie sędziego OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Wyłączenie sędziego (0/27) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Właściwość sądu. Przepis wstępny (0/122) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Prokurator OGLĄDAJ

TEST - Tytuł II. Prokurator (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Organizacje pozarządowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł III. Organizacje pozarządowe (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (0/6) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów

TEST - Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów (0/11) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów

[Aktualizacja 2021] Tytuł IV. Strony

Dział I. Zdolność sądowa i procesowa OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Współuczestnictwo w sporze OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Współuczestnictwo w sporze (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Interwencja główna i uboczna OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Interwencja główna i uboczna (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Przypozwanie OGLĄDAJ

Dział V. Pełnomocnicy procesowi OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Pełnomocnicy procesowi (0/40) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł IV. Strony (0/93) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł V. Koszty procesu

Dział I. Zwrot kosztów procesu OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Zwrot kosztów procesu (0/39) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Pomoc prawna z urzędu

TEST - Dział II. Pomoc prawna z urzędu (0/42) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł V. Koszty procesu (0/81) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł VI. Postępowanie

[Aktualizacja 2021] Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych

Rozdział 1. Pisma procesowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Pisma procesowe (0/56) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Doręczenia OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Doręczenia (0/42) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (0/53) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 4. Terminy OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 4. Terminy (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (0/35) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (0/207) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Oddział 1. Mediacja

TEST - Oddział 1. Mediacja (0/31) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 2. Postępowanie pojednawcze

TEST - Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (0/13) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (0/44) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Pozew OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Pozew (0/78) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Rozprawa OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 3. Rozprawa (0/36) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (0/158) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział III. Dowody

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (0/11) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Postępowanie dowodowe

Oddział 1. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Przepisy ogólne (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Dokumenty OGLĄDAJ

Oddział 3. Zeznania świadków OGLĄDAJ

TEST - Oddział 3. Zeznania świadków (0/41) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 4. Opinia biegłych OGLĄDAJ

TEST - Oddział 4. Opinia biegłych (0/30) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 5. Oględziny OGLĄDAJ

TEST - Oddział 5. Oględziny (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 6. Przesłuchanie stron OGLĄDAJ

TEST - Oddział 6. Przesłuchanie stron (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 7. Inne środki dowodowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (0/132) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów

TEST - Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (0/8) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Dowody (0/151) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IV. Orzeczenia

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Wyroki

Oddział 1. Wydanie wyroku OGLĄDAJ

TEST - Oddział 1. Wydanie wyroku (0/43) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków OGLĄDAJ

TEST - Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 3. Wyroki zaoczne OGLĄDAJ

TEST - Oddział 3. Wyroki zaoczne (0/26) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków OGLĄDAJ

TEST - Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (0/12) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 1. Wyroki (0/101) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1a. Nakazy zapłaty

Rozdział 2. Postanowienia sądu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Postanowienia sądu (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (0/6) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział IV. Orzeczenia (0/126) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział V. Środki odwoławcze

Rozdział 1. Apelacja OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Apelacja (0/55) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 11. (Uchylony)

Rozdział 2. Zażalenie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Zażalenie (0/29) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział V. Środki odwoławcze (0/84) ROZWIĄŻ TEST

Dział Va. Skarga kasacyjna OGLĄDAJ

TEST - Dział Va. Skarga kasacyjna (0/55) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

TEST - Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (0/8) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VI. Wznowienie postępowania

TEST - Dział VI. Wznowienie postępowania (0/34) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VII. (Uchylony)

[Aktualizacja 2021] Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

TEST - Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (0/21) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł VI. Postępowanie (0/844) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł VII. Postępowania odrębne

[Aktualizacja 2021] Dział 1. Postępowanie w sprawach małżeńskich

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację

TEST - Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (0/24) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Inne sprawy

TEST - Rozdział 3. Inne sprawy (0/21) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (0/60) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

TEST - Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (0/42) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/24) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

TEST - Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (0/9) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

TEST - Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (0/17) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (0/50) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania

[Aktualizacja 2021] Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. (Uchylony).

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. (Uchylony)

[Aktualizacja 2021] Dział IVb. (Uchylony)

[Aktualizacja 2021] Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

TEST - Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (0/13) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty

TEST - Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (0/12) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

TEST - Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (0/9) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Postępowanie uproszczone OGLĄDAJ

TEST - Dział VI. Postępowanie uproszczone (0/25) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe

TEST - Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (0/12) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

TEST - Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (0/30) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (0/42) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VIII. Postępowania elektroniczne

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

TEST - Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (0/8) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VIII. Postępowania elektroniczne (0/8) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga druga. Postępowanie nieprocesowe

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/48) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw

[Aktualizacja 2021] Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

[Aktualizacja 2021] Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego

TEST - Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu

[Aktualizacja 2021] Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

TEST - Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (0/23) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie

[Aktualizacja 2021] Oddział 1. Przepisy ogólne

TEST - Oddział 1. Przepisy ogólne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 2. Doradca tymczasowy

TEST - Oddział 2. Doradca tymczasowy (0/12) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 3. Postępowanie

TEST - Oddział 3. Postępowanie (0/18) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (0/41) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Sprawy małżeńskie

TEST - Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (0/23) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

[Aktualizacja 2021] Oddział 1. Przepisy ogólne

TEST - Oddział 1. Przepisy ogólne (0/18) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi

TEST - Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 3. Sprawy o przysposobienie

TEST - Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (0/10) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki

TEST - Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (0/10) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

TEST - Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (0/14) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

TEST - Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (0/7) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (0/74) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli

TEST - Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (0/7) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (0/104) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Przepisy ogólne

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2a. Przepadek rzeczy

[Aktualizacja 2021] Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego

TEST - Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (0/5) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Oddział 2. Przepadek pojazdów

TEST - Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (0/9) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem

TEST - Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (0/7) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 4. Zniesienie współwłasności

TEST - Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (0/7) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu

[Aktualizacja 2021] Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe

TEST - Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (0/36) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (0/67) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza

TEST - Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu

TEST - Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (0/11) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych

TEST - Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (0/7) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego

[Aktualizacja 2021] Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

TEST - Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (0/5) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego

TEST - Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (0/5) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego

TEST - Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (0/14) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 9. Dział spadku

TEST - Rozdział 9. Dział spadku (0/6) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe

TEST - Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne (0/74) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

TEST - Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (0/9) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział V. Sprawy depozytowe

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

TEST - Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu

TEST - Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (0/6) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu

TEST - Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (0/5) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział V. Sprawy depozytowe (0/26) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VI. Postępowanie rejestrowe

TEST - Dział VI. Postępowanie rejestrowe (0/14) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (0/64) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga trzecia. Uchylona

[Aktualizacja 2021] Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt

TEST - Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (0/20) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (0/358) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (0/406) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł VII. Postępowania odrębne (0/292) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł I. Sąd (0/161) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga pierwsza. Proces (0/1517) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (0/1943) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Część druga. Postępowanie zabezpieczające

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/48) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

TEST - Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (0/41) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia

TEST - Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (0/12) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Część druga. Postępowanie zabezpieczające (0/101) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne

Tytuł I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności (0/58) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (0/50) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego

TEST - Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty

[Aktualizacja 2021] Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

[Aktualizacja 2021] Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych

[Aktualizacja 2021] Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych

[Aktualizacja 2021] Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych

Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (0/51) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania OGLĄDAJ

TEST - Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (0/25) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Ograniczenia egzekucji OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Ograniczenia egzekucji (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Powództwo przeciwegzekucyjne OGLĄDAJ

TEST - Dział VI. Powództwo przeciwegzekucyjne (0/10) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/235) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych

[Aktualizacja 2021] Dział I. Egzekucja z ruchomości

Rozdział 1. Zajęcie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Zajęcie (0/40) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Sprzedaż OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 2. Sprzedaż (0/41) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Egzekucja z ruchomości (0/81) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

TEST - Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (0/20) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych

TEST - Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (0/19) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności

TEST - Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (0/26) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych

TEST - Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (0/42) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział V. Wyjawienie majątku

TEST - Dział V. Wyjawienie majątku (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Egzekucja z nieruchomości OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Przepisy wstępne

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Zajęcie

TEST - Rozdział 2. Zajęcie (0/36) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Opis i oszacowanie

TEST - Rozdział 3. Opis i oszacowanie (0/13) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji

TEST - Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (0/10) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 5. Warunki licytacyjne

TEST - Rozdział 5. Warunki licytacyjne (0/13) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 6. Licytacja

TEST - Rozdział 6. Licytacja (0/23) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 7. Przybicie

TEST - Rozdział 7. Przybicie (0/13) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 8. Przysądzenie własności

TEST - Rozdział 8. Przysądzenie własności (0/13) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

TEST - Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (0/10) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (0/134) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości

TEST - Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (0/26) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VII. Egzekucja ze statków morskich

TEST - Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (0/18) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych

[Aktualizacja 2021] Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

TEST - Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (0/9) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (0/27) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji

[Aktualizacja 2021] Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych

TEST - Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (0/28) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców

[Aktualizacja 2021] Rozdział 1. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 1. Przepisy ogólne (0/8) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

TEST - Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (0/10) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

TEST - Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (0/15) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (0/33) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

[Aktualizacja 2021] Dział IV. (Uchylony)

[Aktualizacja 2021] Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

TEST - Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (0/8) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział VI. (Uchylony)

TEST - Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (0/72) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (0/416) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (0/723) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Część czwarta. Przepisy z zakresu miedzynarodowego postępowania cywilnego

[Aktualizacja 2021] Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/12) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. (Oznaczenie oraz tytuł Tytułu II - uchylone)

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie

TEST - Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (0/22) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym

TEST - Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (0/10) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

TEST - Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa (0/45) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny

TEST - Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (0/14) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga druga. Postępowanie

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu

TEST - Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (0/11) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych

[Aktualizacja 2021] Tytuł IV. Pomoc prawna

TEST - Tytuł IV. Pomoc prawna (0/22) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów

[Aktualizacja 2021] Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe

[Aktualizacja 2021] Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach

[Aktualizacja 2021] Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe

[Aktualizacja 2021] Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności

[Aktualizacja 2021] Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń

[Aktualizacja 2021] Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej.

TEST - Księga druga. Postępowanie (0/47) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych

TEST - Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (0/16) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych

TEST - Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (0/23) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. (Uchylony)

[Aktualizacja 2021] Tytuł IV. (Uchylony)

[Aktualizacja 2021] Tytuł V. (uchylony)

[Aktualizacja 2021] Tytuł VI. (uchylony).

TEST - Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (0/39) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych.

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Przepisy ogólne

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Wykonanie

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania

TEST - Część czwarta. Przepisy z zakresu miedzynarodowego postępowania cywilnego (0/145) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Część piąta. Sąd polubowny ( arbitrażowy)

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Przepisy ogólne

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Zapis na sąd polubowny

TEST - Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (0/17) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. Skład sądu polubownego

TEST - Tytuł III. Skład sądu polubownego (0/27) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego

[Aktualizacja 2021] Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym

TEST - Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania

TEST - Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (0/19) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

TEST - Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (0/8) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej

TEST - Część piąta. Sąd polubowny ( arbitrażowy) (0/105) ROZWIĄŻ TEST

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.