Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję

Kodeks Cywilny

Czas wykładów: 13h 54min
Liczba plansz: 206
Liczba pytań testowych: 1540

Opis kursu:

Prezentujemy

wykład video z Kodeksu cywilnego

, który zawiera

kompleksowe omówienie ustawy

z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie do dnia egzaminu. Wykład wzbogacony jest grafikami wyjaśniającymi najtrudniejsze zagadnienia oraz połączony jest z bazą pytań testowych ArsLege.
r.pr. Ireneusz Bogacz
r.pr. Ireneusz Bogacz
r.pr. Jakub Bartoszewicz
r.pr. Jakub Bartoszewicz
KUP WSZYSTKIE TYLKO 449PLN
UZYSKAJ DOSTĘP TYLKO 189PLN
Spis treści
Aby obejrzeć wersję demonstracyjną Kursu Video – zaloguj się w serwisie.

ZALOGUJ

Księga pierwsza. Część ogólna OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Przepisy wstępne

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Osoby

[Aktualizacja 2021] Dział I. Osoby fizyczne

Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (0/69) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Miejsce zamieszkania OGLĄDAJ

Rozdział III. Uznanie za zmarłego OGLĄDAJ

TEST - Rozdział III. Uznanie za zmarłego (0/12) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Osoby fizyczne (0/89) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Osoby prawne OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Osoby prawne (0/38) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia (0/23) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Osoby (0/150) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Mienie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł III. Mienie (0/51) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Czynności prawne OGLĄDAJ

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy ogólne (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Zawarcie umowy OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Zawarcie umowy (0/40) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Forma czynności prawnych OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Forma czynności prawnych (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Wady oświadczenia woli OGLĄDAJ

TEST - Dział IV. Wady oświadczenia woli (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Warunek OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Warunek (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Przedstawicielstwo OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział II. Pełnomocnictwo OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Pełnomocnictwo (0/27) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Prokura OGLĄDAJ

TEST - Rozdział III. Prokura (0/23) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VI. Przedstawicielstwo (0/59) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł V. Termin OGLĄDAJ

TEST - Tytuł V. Termin (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (0/32) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł IV. Czynności prawne (0/165) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga pierwsza. Część ogólna (0/418) ROZWIĄŻ TEST

Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł I. Własność

[Aktualizacja 2021] Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Treść i wykonywanie własności OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Treść i wykonywanie własności (0/32) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Nabycie i utrata własności OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Rozdział I. Przeniesienie własności

TEST - Rozdział I. Przeniesienie własności (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Zasiedzenie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Zasiedzenie (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności OGLĄDAJ

TEST - Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności (0/13) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Nabycie i utrata własności (0/50) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Współwłasność OGLĄDAJ

TEST - Dział IV. Współwłasność (0/28) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Ochrona własności OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Ochrona własności (0/22) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł I. Własność (0/132) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Użytkowanie wieczyste OGLĄDAJ

TEST - Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (0/35) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone OGLĄDAJ

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy ogólne (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Użytkowanie OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Rozdział I. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział I. Przepisy ogólne (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne

[Aktualizacja 2021] Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania

TEST - Dział II. Użytkowanie (0/29) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Służebności OGLĄDAJ

Rozdział I. Służebności gruntowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Służebności gruntowe (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Służebności osobiste OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Służebności osobiste (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Służebność przesyłu OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Służebności (0/33) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Zastaw OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych

TEST - Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Zastaw na prawach OGLĄDAJ

TEST - Dział IV. Zastaw (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Posiadanie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IV. Posiadanie (0/22) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (0/104) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe (0/293) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga trzecia. Zobowiązania

Tytuł I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/34) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli

Dział I. Zobowiązania solidarne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Zobowiązania solidarne (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli (0/25) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych OGLĄDAJ

TEST - Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (0/39) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł IV. Skreślony

Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI. Czyny niedozwolone OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VI. Czyny niedozwolone (0/39) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

Dział I. Wykonanie zobowiązań OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Wykonanie zobowiązań (0/25) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (0/50) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (0/15) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Dział I. Zmiana wierzyciela OGLĄDAJ

Dział II. Zmiana dłużnika OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł XI. Sprzedaż

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy ogólne (0/28) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Rękojmia za wady OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Rękojmia za wady (0/21) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział IIidx1. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Dział III. Gwarancja przy sprzedaży OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży

Rozdział I. Sprzedaż na raty OGLĄDAJ

Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę OGLĄDAJ

Rozdział III. Prawo odkupu OGLĄDAJ

Rozdział IV. Prawo pierwokupu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział IV. Prawo pierwokupu (0/15) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży (0/35) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XII. Zamiana OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł XIII. Dostawa

Tytuł XIV. Kontraktacja OGLĄDAJ

Tytuł XV. Umowa o dzieło OGLĄDAJ

Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane OGLĄDAJ

Tytuł XVII. Najem i dzierżawa OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Dział I. Najem

[Aktualizacja 2021] Rozdział I. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział I. Przepisy ogólne (0/24) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Rozdział II. Najem lokalu

TEST - Rozdział II. Najem lokalu (0/14) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Najem (0/38) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Dział II. Dzierżawa

TEST - Dział II. Dzierżawa (0/18) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł XVII. Najem i dzierżawa (0/56) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XVII1. Umowa leasingu OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XVII1. Umowa leasingu (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XVIII. Użyczenie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XVIII. Użyczenie (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XIX. Pożyczka OGLĄDAJ

Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł XXI. Zlecenie

TEST - Tytuł XXI. Zlecenie (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia OGLĄDAJ

Tytuł XXIII. Umowa agencyjna OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (0/31) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXIV. Umowa komisu OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł XXV. Umowa przewozu

[Aktualizacja 2021] Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Przewóz osób OGLĄDAJ

Dział III. Przewóz rzeczy OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Przewóz rzeczy (0/13) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł XXV. Umowa przewozu (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXVI. Umowa spedycji OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

Dział II. Ubezpieczenia majątkowe OGLĄDAJ

Dział III. Ubezpieczenia osobowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXVIII. Przechowanie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXVIII. Przechowanie (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady OGLĄDAJ

Tytuł XXX. Umowa składu OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXX. Umowa składu (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXI. Spółka OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXXI. Spółka (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXII. Poręczenie OGLĄDAJ

Tytuł XXXIII. Darowizna OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXXIII. Darowizna (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie

Dział I. Renta OGLĄDAJ

Dział II. Dożywocie OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Dożywocie (0/12) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXV. Ugoda OGLĄDAJ

Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe.

Dział I. Przekaz OGLĄDAJ

Dział II. Papiery wartościowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XI. Sprzedaż (0/91) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga trzecia. Zobowiązania (0/653) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Księga czwarta. Spadki

Tytuł I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (0/31) ROZWIĄŻ TEST

[Aktualizacja 2021] Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci

[Aktualizacja 2021] Dział I. Testament

Rozdział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Przepisy ogólne (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Forma testamentu OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Oddział 1. Testamenty zwykłe

Oddział 2. Testamenty szczególne OGLĄDAJ

Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Forma testamentu (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Powołanie spadkobiercy OGLĄDAJ

[Aktualizacja 2021] Dział III. Zapis i polecenie

Rozdział I. Zapis zwykły OGLĄDAJ

Rozdział II. Zapis windykacyjny OGLĄDAJ

Rozdział III. Polecenie OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Zapis i polecenie (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Wykonawca testamentu OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Testament (0/27) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Zachowek OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IV. Zachowek (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku OGLĄDAJ

Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy OGLĄDAJ

Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych OGLĄDAJ

TEST - Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci (0/57) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga czwarta. Spadki (0/180) ROZWIĄŻ TEST

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.