Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję

Kodeks Cywilny

Czas wykładów: 9h 34min
Liczba pytań testowych: 1544

Opis kursu:

Prezentujemy

wykład video z Kodeksu cywilnego

, który zawiera

kompleksowe omówienie ustawy

z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie do dnia egzaminu. Wykład wzbogacony jest grafikami wyjaśniającymi najtrudniejsze zagadnienia oraz połączony jest z bazą pytań testowych ArsLege.
r.pr. Jakub Bartoszewicz
r.pr. Jakub Bartoszewicz
KUP WSZYSTKIE TYLKO 449PLN
UZYSKAJ DOSTĘP TYLKO 112PLN
Spis treści
Aby obejrzeć wersję demonstracyjną Kursu Video – zaloguj się w serwisie.

ZALOGUJ

Księga pierwsza. Część ogólna OGLĄDAJ

Tytuł I. Przepisy wstępne

TEST - Tytuł I. Przepisy wstępne (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Osoby

Dział I. Osoby fizyczne

Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (0/69) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Miejsce zamieszkania OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Miejsce zamieszkania (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Uznanie za zmarłego OGLĄDAJ

TEST - Rozdział III. Uznanie za zmarłego (0/12) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Osoby fizyczne (0/89) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Osoby prawne OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Osoby prawne (0/38) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia (0/23) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Osoby (0/150) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Mienie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł III. Mienie (0/50) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Czynności prawne OGLĄDAJ

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy ogólne (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Zawarcie umowy OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Zawarcie umowy (0/40) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Forma czynności prawnych OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Forma czynności prawnych (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Wady oświadczenia woli OGLĄDAJ

TEST - Dział IV. Wady oświadczenia woli (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Warunek OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Warunek (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Przedstawicielstwo OGLĄDAJ

Rozdział I. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział I. Przepisy ogólne (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Pełnomocnictwo OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Pełnomocnictwo (0/27) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Prokura OGLĄDAJ

TEST - Rozdział III. Prokura (0/23) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VI. Przedstawicielstwo (0/59) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł V. Termin OGLĄDAJ

TEST - Tytuł V. Termin (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (0/36) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł IV. Czynności prawne (0/165) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga pierwsza. Część ogólna (0/421) ROZWIĄŻ TEST

Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe OGLĄDAJ

Tytuł I. Własność

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Treść i wykonywanie własności OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Treść i wykonywanie własności (0/32) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Nabycie i utrata własności OGLĄDAJ

Rozdział I. Przeniesienie własności

TEST - Rozdział I. Przeniesienie własności (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Zasiedzenie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Zasiedzenie (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności OGLĄDAJ

TEST - Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności (0/14) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział III. Nabycie i utrata własności (0/51) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Współwłasność OGLĄDAJ

TEST - Dział IV. Współwłasność (0/28) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Ochrona własności OGLĄDAJ

TEST - Dział V. Ochrona własności (0/22) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł I. Własność (0/133) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Użytkowanie wieczyste OGLĄDAJ

TEST - Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (0/35) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone OGLĄDAJ

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy ogólne (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Użytkowanie OGLĄDAJ

Rozdział I. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział I. Przepisy ogólne (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne

TEST - Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania

TEST - Dział II. Użytkowanie (0/29) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Służebności OGLĄDAJ

Rozdział I. Służebności gruntowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Służebności gruntowe (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Służebności osobiste OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Służebności osobiste (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Służebność przesyłu OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Służebności (0/33) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Zastaw OGLĄDAJ

Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych

TEST - Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Zastaw na prawach OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Zastaw na prawach (0/6) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział IV. Zastaw (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Posiadanie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IV. Posiadanie (0/22) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (0/104) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe (0/294) ROZWIĄŻ TEST

Księga trzecia. Zobowiązania

Tytuł I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/35) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli

Dział I. Zobowiązania solidarne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Zobowiązania solidarne (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli (0/25) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych OGLĄDAJ

TEST - Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (0/39) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Skreślony

Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI. Czyny niedozwolone OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VI. Czyny niedozwolone (0/38) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

Dział I. Wykonanie zobowiązań OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Wykonanie zobowiązań (0/25) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (0/9) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (0/50) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Dział I. Zmiana wierzyciela OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Zmiana wierzyciela (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Zmiana dłużnika OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Zmiana dłużnika (0/8) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika OGLĄDAJ

TEST - Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XI. Sprzedaż

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy ogólne (0/28) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Rękojmia za wady OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Rękojmia za wady (0/21) ROZWIĄŻ TEST

Dział IIidx1. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Dział III. Gwarancja przy sprzedaży OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Gwarancja przy sprzedaży (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży

Rozdział I. Sprzedaż na raty OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Sprzedaż na raty (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Prawo odkupu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział III. Prawo odkupu (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział IV. Prawo pierwokupu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział IV. Prawo pierwokupu (0/15) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży (0/36) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XII. Zamiana OGLĄDAJ

Tytuł XIII. Dostawa

TEST - Tytuł XIII. Dostawa (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XIV. Kontraktacja OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XIV. Kontraktacja (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XV. Umowa o dzieło OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XV. Umowa o dzieło (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XVII. Najem i dzierżawa OGLĄDAJ

Dział I. Najem

Rozdział I. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział I. Przepisy ogólne (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Najem lokalu

TEST - Rozdział II. Najem lokalu (0/14) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział I. Najem (0/38) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Dzierżawa

TEST - Dział II. Dzierżawa (0/18) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł XVII. Najem i dzierżawa (0/56) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XVII1. Umowa leasingu OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XVII1. Umowa leasingu (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XVIII. Użyczenie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XVIII. Użyczenie (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XIX. Pożyczka OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XIX. Pożyczka (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXI. Zlecenie

TEST - Tytuł XXI. Zlecenie (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXIII. Umowa agencyjna OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (0/31) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXIV. Umowa komisu OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXIV. Umowa komisu (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXV. Umowa przewozu

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Przewóz osób OGLĄDAJ

Dział III. Przewóz rzeczy OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Przewóz rzeczy (0/13) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł XXV. Umowa przewozu (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXVI. Umowa spedycji OGLĄDAJ

Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia

Dział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy ogólne (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Ubezpieczenia majątkowe OGLĄDAJ

Dział III. Ubezpieczenia osobowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXVIII. Przechowanie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXVIII. Przechowanie (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXX. Umowa składu OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXX. Umowa składu (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXI. Spółka OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXXI. Spółka (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXII. Poręczenie OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXXII. Poręczenie (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXIII. Darowizna OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XXXIII. Darowizna (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości OGLĄDAJ

Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie

Dział I. Renta OGLĄDAJ

Dział II. Dożywocie OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Dożywocie (0/13) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł XXXV. Ugoda OGLĄDAJ

Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne OGLĄDAJ

Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe.

Dział I. Przekaz OGLĄDAJ

Dział II. Papiery wartościowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł XI. Sprzedaż (0/92) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga trzecia. Zobowiązania (0/655) ROZWIĄŻ TEST

Księga czwarta. Spadki

Tytuł I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Tytuł I. Przepisy ogólne (0/17) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (0/32) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci

Dział I. Testament

Rozdział I. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Przepisy ogólne (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Forma testamentu OGLĄDAJ

Oddział 1. Testamenty zwykłe

TEST - Oddział 1. Testamenty zwykłe (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 2. Testamenty szczególne OGLĄDAJ

TEST - Oddział 2. Testamenty szczególne (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Forma testamentu (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Powołanie spadkobiercy OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Powołanie spadkobiercy (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Zapis i polecenie

Rozdział I. Zapis zwykły OGLĄDAJ

TEST - Rozdział I. Zapis zwykły (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział II. Zapis windykacyjny OGLĄDAJ

TEST - Rozdział II. Zapis windykacyjny (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział III. Polecenie OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Zapis i polecenie (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Wykonawca testamentu OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Testament (0/27) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IV. Zachowek OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IV. Zachowek (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku OGLĄDAJ

TEST - Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy OGLĄDAJ

Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku OGLĄDAJ

TEST - Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku OGLĄDAJ

TEST - Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych OGLĄDAJ

TEST - Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (0/7) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci (0/58) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Księga czwarta. Spadki (0/182) ROZWIĄŻ TEST

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.